سه شنبه 17 تير 1399  | English

Text/HTML

   کمينه

 

   اعتبارات ابلاغی عمراني سال 1389 شركت آب و فاضلاب روستائی استان سمنان    
عنوان پرو‍‍‍ژه شهرستان تامين اعتبار
توسعه وبازسازي شبكه هاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان سمنان سمنان استانی
تامين آب آشاميدني روستاي غزازان شاهرود استانی + 2درصدنفت وگاز
توسعه وبازسازي شبكه هاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود شاهرود استانی
توسعه وبازسازي شبكه هاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود شاهرود استانی
تعميرونگهداري تاسيسات آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود شاهرود استانی
تامين آب آشاميدني روستاي عباس آباد شاهرود 2درصدنفت وگاز
تامين آب آشاميدني روستاي فرومد شاهرود 2درصدنفت وگاز
تامين آب آشاميدني روستاي ارميان شاهرود 2درصدنفت وگاز
تامين آب آشاميدني روستاي قلعه احمد شاهرود 2درصدنفت وگاز
تامين آب آشاميدني روستاي تلوبين شاهرود 2درصدنفت وگاز
تامين آب آشاميدني مجتمع خدماتي ورفاهي امام جوادبيارجمند شاهرود 2درصدنفت وگاز
مطالعه واجراي تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاي ابر شاهرود استانی
تامين آب آشاميدني مجتمع روستاي شرق دامغان دامغان استانی
مطالعه واجراي تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاي كلاته رودبار دامغان استانی
مطالعه واجراي تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاي كلاته رودبار دامغان ملی
تامين آب آشاميدني روستاي يزدان آباد دامغان استانی + 2درصدنفت وگاز
تامين آب آشاميدني روستاي قاليباف گرمسار استانی
تامين آب آشاميدني روستاي شورقاضي گرمسار 2درصدنفت وگاز
توسعه وبازسازي شبكه هاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان گرمسار گرمسار استانی
توسعه وبازسازي شبكه هاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان مهديشهر مهديشهر استانی
آمار بازدید
امروز: 1
دیروز: 32
یکماه گذشته: 1582
در مجموع: 111582
کاربران آنلاین: 16
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22