سه شنبه 17 تير 1399  | English

Text/HTML

   کمينه

آیین نامه ها :

آیین نامه نیازسنجی و تامین نیروی انسانی ،1372 

آیین نامه های اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، 1384

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب ، 1386

نکات آیین نامه عملیاتی شرکت برای مامورین آب  ، 1394

آیین نامه معاملات دولتی

آیین نامه انتخاب خدمات مشاور

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری،  1396

 

دستورالعمل ها و قوانین: 

دستورالعمل اجرايي روابط عمومي ديجيتال ، 1385

ضوابط اجرایی بودجه کل کشور ، 1384

حقوق و مزایای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صنعت آب و برق ، 1376

دستورالعمل اجرایی بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲شورای عالی علوم،تحقیقات و فن آوری ، 1392

استاندارها و دستور العمل های استفاده از راه اندازهای نرم و کنترل دورهای الکترونیک در صنعت آب و فاضلاب ، 1392

شاخص انتشار مشارکت راهبردی ارزیابی عملکرد آب و فاضلاب، 1397

قانون تشکیل شرکت های آب وفاضلاب روستایی، 1374

قانون اساسی

قانون مدنی

قانون مسئولیت مدنی

قانون کار

قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

قانون برگزاری مناقصات

اساسنامه شرکت های آب وفاضلاب روستایی

 

 

 

آمار بازدید
امروز: 31
دیروز: 16
یکماه گذشته: 1609
در مجموع: 111609
کاربران آنلاین: 6
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22