سه شنبه 17 تير 1399  | English

Text/HTML

   کمينه

 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

- برنامه ريزي و اقدامات لازم درخصوص جذب ، تأمين ، نگهداري ، بهسازي و آموزش نيروي انساني شركت در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب .

- برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت خريد و تأمين اقلام مصرف شدني ، لوازم تجهيزات و ... بر اساس درخواستهاي ارائه شده و مجوزهاي صادره ، قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي ذيربط و نظارت بر توزيع صحيح آنها به واحدهاي ذيربط .

- برنامه ريزي و نظارت مستمر بر اجراي امور بهداشتي ، ايمني و ساير خدمات عمومي در ستاد مركزي شركت .

- برنامه ريزي و اقدامات مورد لزوم در جهت امور ورزشي شامل تشكيل اردوها ، آموزشهاي ورزشي و مسابقات در چهارچوب برنامه مصوب .

- برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت ارائه برنامه هاي فرهنگي ، مددكاري و ... براي ايثارگران عزيز و خانواده هاي محترم تحت پوشش آنان ، همكاران شاغل در شركت ، بازنشستگان و مستمري بگيران در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

- برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت مديريت ، تعمير و نگهداري از ماشين آلات شركت .

- برنامه ريزي و اقدامات لازم در امور ترابري و حمل و نقل .

- اجراي قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي مصوب .

- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد طرحها و برنامه ها مربوط به امور اداري ، رفاهي و پشتيباني در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب .

- برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت حفظ ، نگهداري و اجاره و خريد ساختمانهاي شركت .

- انجام ساير امور مربوط و مرتبط محوله از سوي مقام مافوق

 


معاونت نظارت بر بهره برداري

- گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به بهره برداري از شبكه و سرويس و نگهداري از تأسيسات مربوط و ارائه گزارشات آماري و تحليلي و ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به وضعيت كيفي آب آشاميدني و دفع فاضلاب روستاها .

- تهيه و تدوين طرحها و برنامه هاي مربوط به بهره برداري از شبكه هاي آب و فاضلاب روستايي و استفاده بهينه از تأسيسات در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب .

- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد دستورالعمل هاي اجرايي طرحها و برنامه هاي مصوب .

- برنامه ريزي ، پشتيباني و نظارت بر حسن اجراي امور بهره برداري از قبيل امور مشتركين ، سرويس و نگهداري از تأسيسات و ...  .

- اقدام به بررسيهاي اقتصادي و برآورد نرخ آب بها و بهاي جمع آوري و دفع فاضلاب و پيشنهاد آن به مديرعامل .

- نظارت دقيق بر حسن انجام امور كنترل كيفي و بهداشتي آب و فاضلاب و آزمايشگاههاي ادارات .

- نظارت دقيق بر انجام آزمايشات ادواري و موردي مربوط به باكتريايي و شيميايي و تفسير و گزارش آن به مديرعامل.

- تهيه و تنظيم و ارائه راهكاريهاي اصولي و منطقي به ادارات تابعه و بررسي و ارائه گزارشات تحليلي و ادواري از نتايج بهره برداري به مديرعامل شركت .

- بررسي مسائل و مشكلات مربوط به امور بهره برداري و ارائه راه حلهاي مناسب جهت رفع آنها .

- انجام ساير وظايف مربوط و مرتبط محوله از سوي مديرعامل .

 

 

 معاونت طرح و توسعه

- شناسايي امكانات 

- انجام مطالعات مربوط به جمعيت شناسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، زمين شناسي و منابع آب و ارائه گزارشات لازم .

- گردآوري آمار و اطلاعات در مورد منابع آب روستايي و اقداماتي كه در جهت بهره برداري از آن صورت گرفته و تجزيه و تحليل آن .

- تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه ، ميان و بلندمدت توسعه در جهت استفاده بهينه از منابع آب در چهارچوب سياستها ، خط مشي ها و برنامه هاي كلي .

- مطالعه ، طراحي و اجراي مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي .

- برنامه ريزي درخصوص چگونگي تأمين آب روستاها با توجه به مطالعات انجام شده و سياستهاي كمي .

- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد دستورالعملهاي اجرايي نحوه بهره برداري از پروژه هاي مصوب .

- نظارت بر اجراي پروژه ها ، طرحها و برنامه هاي مصوب و ارائه گزارشات موردي و ادواري از پيشرفتهاي اجرايي .

- تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي و تخصصي از اقدامات انجام شده .

- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه بهينه سازي ، توسعه و بازسازي شبكه آب و فاضلاب روستايي .

- طراحي خطوط انتقال ، شبكه توزيع ، تصفيه خانه ها ، ايستگاههاي پمپاژ ، سيستمهاي آبگيري از رودخانه ها ، كانالها و ... ، سازه هاي فلزي ، بتني ، سنگي و ...  .

- پيگيري كليه امور مربوط به اخذ پروانه بهره برداري از آبهاي سطحي و زيرزميني در سطح استان از مرحله اخذ مجوز اوليه تا مرحله صدور مجوز نهايي .

- رسيدگي و تأييد صورت وضعيت ها و پيشرفت فيزيكي پروژه ها .

- بررسي و ارزشيابي و تصويب طرحهاي مطالعه شده .

- توجيه ، تشريح و حل و فصل مسائل فني خاص طرحها قبل از اجرا و انجام اصلاحات احتمالي حين اجراء .

- نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ها بر اساس نقشه هاي اجرايي .

- انجام ساير امور مربوط و مرتبط محوله از سوي مقام مافوق .

 

 

شهرستانها

- مديريت ، نظارت ، هدايت و ايجاد هماهنگي در خصوص اجراء برنامه هاي مصوب شركت در ارتباط با تامين آب روستاهاي تحت پوشش

- مشاركت و ارائه پيشنهادها و اطلاعات لازم در جهت تنظيم برنامه هاي كوتاه ، ميان و بلند مدت در چهارچوب

- انجام كليه امور مربوط به مالي ، اداري ، رفاهي ، تداركاتي و ... براساس قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي ذيربط و در محدوده اختيارات تفويض شده

 

آمار بازدید
امروز: 31
دیروز: 16
یکماه گذشته: 1609
در مجموع: 111609
کاربران آنلاین: 6
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22