سه شنبه 17 تير 1399  | English

Text/HTML

   کمينه

 

بسمه تعالی

 

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                   

1- عنوان خدمت:  اطلاع رسانی قطعی آب

 

2- شناسه خدمت15031947000

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

نام دستگاه مادر: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

با توجه به اقلیم خشک ایران و کمبود آب، در محدوده های مختلف شهری و روستایی بصورت مقطعی و در موراد ایجاد حادثه بصورت موردی ناگزیر از قطع موقت آب هستیم. در اینصورت برای ایجاد رضایت مشتریان، اطلاع رسانی موضوع جزء خدمات ضروری سازمان به آحاد مردم می باشد.

 

نوع خدمت

 

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به کسب و کار (G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

سازمانها و نهادهای دولتی و وزارتخانه ها

بانکها و اپراتورهای تلفن همراه

ماهیت خدمت

    حاکمیتی

    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

 

    منطقه ای

    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

  سلامت

   مالیات

   کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

   مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

 

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

 

-----

 

 

قوانین و مقررات بالادستی

 

بر اساس شرح وظایف واحد روابط عمومی

 

 

 

5- جزییات خدمت

 

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 

 

   کلیه مشترکین :             ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

در مورد حوادث حداکثر تا یک ساعت

تواتر

 

    یکبار برای همیشه                  

 

 

                          يك بار در:         ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری

---

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

بدون هزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

 

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

      تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی): صدا وسیما

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

      ملی

      استانی

     شهرستانی

 

در مرحله درخواست خدمت : درخواست خدمت از طرف خدمت گیرندهگان انجام نمی شود.

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

     ملی

     استانی

     شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی):

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

     ملی

     استانی

     شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

GIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

صدا و سیما و رسانه های گروهی

-

-

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9-عناوین فرآیندهای خمت

 

 

 

 

1-دریافت ا طلاعات از حوزه بهره برداری - بحران

2-انعکاس به حوزه روابط عمومی ( آبفا شهری و 1523 ( آبفا روستایی )

3-اطلاع رسانی به مشترکین ( مردم )

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

                                 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

مهین شکیبا و (شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان)

تلفن: 02189603613

02333335151

پست الکترونیک:

shakiba@nww.ir

واحد مربوط:

فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

                                                                       

 

 

 

آمار بازدید
امروز: 31
دیروز: 16
یکماه گذشته: 1609
در مجموع: 111609
کاربران آنلاین: 6
تاريخ بروزرسانی: 1398/08/22